Úvod

OZNAMY PRE CESTUJÚCICH

22. august 2014
Od 1.9.2014 je zmena cestovných poriadkov na prímestskej linke 706404 Poprad-Gánovce a 704411 Levoča - Krompachy.

22. august 2014
Od 1.9.2014 t.j. pondelok bude zmena cestovných poriadkov v MHD na linkách č. 2,3,4,5 a 7 – zrušenie dočasnej zastávky na ul. Brokoffova.

21. august 2014
V dňoch 23. a 24. augusta (sobota, nedeľa) dôjde k úplnej uzávierke miestnych komunikácií - ul. Pod Bránou, ul. Slavkovskej a ul. Brokoffovej v Spišskej Sobote z dôvodu realizácie stavebných prác, ktoré budú vykonávané na predmetných úsekoch.

Na základe týchto skutočností budú autobusové zastávky Spišská Sobota, námestie; Spišská Sobota, Brokoffova a Spišská Sobota, nákupné stredisko v tieto dni z cestovných poriadkov dočasne vylúčené. Obmedzenie platí pre spoje na linke č. 3, pričom tieto spoje budú odklonené od pôvodnej trasy a budú vedené po uliciach Košická a Orlická.

Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky a tiež vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v danej lokalite, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia.

31. júl 2014
Dňa 7.8.2014 budú z dôvodu pretekov v cestnej cyklistike a uzávierky ciest č. 539/II. triedy a č.537/II.triedy Mengusovce -Vyšné Hágy- Štrbské Pleso premávať spoje nasledovne:

Linka Poprad- Vyšné Hágy-Štrbské Pleso 706422 spoj 35 s odchodom z Popradu 16:25 hod a spoj 40 s odchodom zo Štrbského Plesa 17:45 hod. nebude premávať.

Linka Poprad – Vyšné Hágy 706422 spoj 27 s odchodom z Popradu o 18:15 hod bude skrátený po Svit a vrátny spoj 42 pôjde opäť zo Svitu s odchodom o 18:20 hod.

Cestujúci môžu od 16:30 hod do 19:00 hod využiť Tatranskú elektrickú železnicu.

08. júl 2014
Oznam pre cestujúcich Od 21.7.2014 t.j. pondelok bude sprejazdnená ulica Pod bránou. Casy odchodov zo zastávky Spišská Sobota námestie sú zverejnené v cestovnom poriadku na linkách 3,5 a 7 >>>.

08. júl 2014
Od 14.7.2014 bude premávať v pondelok, streda, piatok s odchodom z autobusovej stanice o 10:00 hod nová linka č.8 Trasa linky : Autobusová stanica – Scherffelova ulica -Vodárenska ulica - Vagonárska ulica - ulica Pod bránou - Matejovská ulica – Lidická ulica - Allendeho ulica – Štefánikova ulica – Vajanského ulica – Námestie sv. Egícia – Ulica 1.mája – Hviezdoslavova ulica - Autobusová stanica >>>.

02. júl 2014
Dňa 19. a 20.7.2014 nebude premávať linka 706405 Poprad-Vernár-Rožňava spoje 3,4,5,6 z dôvodu uzávierky Dobšinského kopca pre usporiadanie rýchlostných pretekov automobilov do vrchu.

30. jún 2014
Na základe zmeny organizácie dopravy mesta Poprad od 1.7.2014 sa presúva zastávka „Veľká,Teplická,Široká“ v smere k zastávke „Veľká, Teplická,Zdravotné stredisko“ z ulice Teplická na ulicu Široká. Daná zmena platí pre spoje na linkách č.3 a č.7, konkrétne pre spoje smerujúce na zastávku „Veľká,Teplická, Zdravotné stredisko.

30. jún 2014
V súlade so zákonom č. 56/2012 o cestnej doprave Mesto Poprad, ako dopravný správny orgán schválilo k 1.7.2014 zmeny cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy v Poprade. Zmena cestovných poriadkov bola schválená v nasledujúcom rozsahu:

LINKA Č. 2:
- spoj č. 5 - zrušenie zachádzky ku priemyselnému areálu ( Matejovce, GGP a Matejovce Whirpool) z dôvodu dlhodobého nevyužívania autobusových zastávok cestujúcimi; prispôsobenie jazdnej doby
- spoj č. 6 - posun odchodu z 08:07 na 07:45 z dôvodu nadväznosti na predchádzajúcu zmenu
- spoje č. 21 a č. 22 - zrušenie spojov z dôvodu dlhodobo nízkej obsaditeľnosti

LINKA Č. 4:
- spoj č. 43 - zrušenie zachádzky do Spišskej Soboty z dôvodu dlhodobo nevyužívaných zastávok Sp. Sobota - Mláky, Sp. Sobota - Námestie, Sp. Sobota - ZŠ, Sp. Sobota - Nákupné stredisko a Sp. Sobota - Oktan cestujúcimi
- spoj č. 9 - úprava jazdnej doby v trase spoja (predĺženie jazdnej doby o 3 min)
- spoje č. 16, 17, 24, 27, 34, 43 - doplnenie zastávky „Štefánikova - Zimný štadión“
Cestovné poriadky ostatných liniek ostávajú nezmenené. >>>.

04. jún 2014
POZOR ZMENA CP
Od 01.07.2014 platia v MHD Poprad nové tarifné sadzby. >>>.

06. máj 2014
POZOR ZMENA CP
Od 12.5.2014 je zmena cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave na linke 2,3,4,5,6,. Pre rekonštrukciu miestnych komunikácií na ulici 1.mája a Alžbetinej je vyňatá z cestovných poriadkov zastávka ADUS a Ob. úrad Mozaika . Tieto zastávky sú nahradené zastávkou pri Dome kultúry. >>>.

28. apríl 2014
POZOR ZMENA CP
Od 11.5.2014 je zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave. >>>.

23. apríl 2014
Zmeny v MHD Poprad
Od 7.4.2014 je zmena v cestovných poriadkoch mesta Poprad na linkách 2,3,4,5 a 7. Od 23.4.2014 je zmena v cestovných poriadkoch mesta Poprad na linke 2 spoj 12 a linka 7 spoje 6 a 12 >>>.

03. január 2014
CP NA MHD POPRAD, MHD SVIT A MHD LEVOČA ZOSTÁVA NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMIEN >>>.

18. december 2013
TARIFNÉ PODMIENKY platné od 1. januára 2014 >>>.

Valid XHTML 1.0 Transitional