Úvod

31. júl 2014
OZNAM PRE CESTUJÚCICH
Dňa 7.8.2014 budú z dôvodu pretekov v cestnej cyklistike a uzávierky ciest č. 539/II. triedy a č.537/II.triedy Mengusovce -Vyšné Hágy- Štrbské Pleso premávať spoje nasledovne:

Linka Poprad- Vyšné Hágy-Štrbské Pleso 706422 spoj 35 s odchodom z Popradu 16:25 hod a spoj 40 s odchodom zo Štrbského Plesa 17:45 hod. nebude premávať.

Linka Poprad – Vyšné Hágy 706422 spoj 27 s odchodom z Popradu o 18:15 hod bude skrátený po Svit a vrátny spoj 42 pôjde opäť zo Svitu s odchodom o 18:20 hod.

Cestujúci môžu od 16:30 hod do 19:00 hod využiť Tatranskú elektrickú železnicu.

08. júl 2014
OZNAM PRE CESTUJÚCICH
Oznam pre cestujúcich Od 21.7.2014 t.j. pondelok bude sprejazdnená ulica Pod bránou. Casy odchodov zo zastávky Spišská Sobota námestie sú zverejnené v cestovnom poriadku na linkách 3,5 a 7 >>>.

08. júl 2014
OZNAM PRE CESTUJÚCICH
Od 14.7.2014 bude premávať v pondelok, streda, piatok s odchodom z autobusovej stanice o 10:00 hod nová linka č.8 Trasa linky : Autobusová stanica – Scherffelova ulica -Vodárenska ulica - Vagonárska ulica - ulica Pod bránou - Matejovská ulica – Lidická ulica - Allendeho ulica – Štefánikova ulica – Vajanského ulica – Námestie sv. Egícia – Ulica 1.mája – Hviezdoslavova ulica - Autobusová stanica >>>.

02. júl 2014
OZNAM PRE CESTUJÚCICH
Dňa 19. a 20.7.2014 nebude premávať linka 706405 Poprad-Vernár-Rožňava spoje 3,4,5,6 z dôvodu uzávierky Dobšinského kopca pre usporiadanie rýchlostných pretekov automobilov do vrchu.

30. jún 2014
OZNAM PRE CESTUJÚCICH
Na základe zmeny organizácie dopravy mesta Poprad od 1.7.2014 sa presúva zastávka „Veľká,Teplická,Široká“ v smere k zastávke „Veľká, Teplická,Zdravotné stredisko“ z ulice Teplická na ulicu Široká. Daná zmena platí pre spoje na linkách č.3 a č.7, konkrétne pre spoje smerujúce na zastávku „Veľká,Teplická, Zdravotné stredisko.

30. jún 2014
OZNAM PRE CESTUJÚCICH
V súlade so zákonom č. 56/2012 o cestnej doprave Mesto Poprad, ako dopravný správny orgán schválilo k 1.7.2014 zmeny cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy v Poprade. Zmena cestovných poriadkov bola schválená v nasledujúcom rozsahu:

LINKA Č. 2:
- spoj č. 5 - zrušenie zachádzky ku priemyselnému areálu ( Matejovce, GGP a Matejovce Whirpool) z dôvodu dlhodobého nevyužívania autobusových zastávok cestujúcimi; prispôsobenie jazdnej doby
- spoj č. 6 - posun odchodu z 08:07 na 07:45 z dôvodu nadväznosti na predchádzajúcu zmenu
- spoje č. 21 a č. 22 - zrušenie spojov z dôvodu dlhodobo nízkej obsaditeľnosti

LINKA Č. 4:
- spoj č. 43 - zrušenie zachádzky do Spišskej Soboty z dôvodu dlhodobo nevyužívaných zastávok Sp. Sobota - Mláky, Sp. Sobota - Námestie, Sp. Sobota - ZŠ, Sp. Sobota - Nákupné stredisko a Sp. Sobota - Oktan cestujúcimi
- spoj č. 9 - úprava jazdnej doby v trase spoja (predĺženie jazdnej doby o 3 min)
- spoje č. 16, 17, 24, 27, 34, 43 - doplnenie zastávky „Štefánikova - Zimný štadión“
Cestovné poriadky ostatných liniek ostávajú nezmenené. >>>.

04. jún 2014
POZOR ZMENA CP
Od 01.07.2014 platia v MHD Poprad nové tarifné sadzby. >>>.

06. máj 2014
POZOR ZMENA CP
Od 12.5.2014 je zmena cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave na linke 2,3,4,5,6,. Pre rekonštrukciu miestnych komunikácií na ulici 1.mája a Alžbetinej je vyňatá z cestovných poriadkov zastávka ADUS a Ob. úrad Mozaika . Tieto zastávky sú nahradené zastávkou pri Dome kultúry. >>>.

28. apríl 2014
POZOR ZMENA CP
Od 11.5.2014 je zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave. >>>.

23. apríl 2014
Zmeny v MHD Poprad
Od 7.4.2014 je zmena v cestovných poriadkoch mesta Poprad na linkách 2,3,4,5 a 7. Od 23.4.2014 je zmena v cestovných poriadkoch mesta Poprad na linke 2 spoj 12 a linka 7 spoje 6 a 12 >>>.

03. január 2014
CP NA MHD POPRAD, MHD SVIT A MHD LEVOČA ZOSTÁVA NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMIEN >>>.

18. december 2013
TARIFNÉ PODMIENKY platné od 1. januára 2014 >>>.

2. december 2013
K termínu 15.12.2013 dochádza k zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy >>>.

20. december 2012
Od 1.1.2013 dochádza k úprave cestovných poriadkov MHD Poprad. Viac na <>

29. október 2012
Od 30.10.2012 je ukončená uzávierka cesty Bijacovce - Vyšný Slavkov. Cestovné poriadky liniek 704403 a 704406 sú vrátené do pôvodnej podoby pred 10.09.2012.

17. október 2012

15. október 2012
Prosíme všetkých občanov mesta Poprad ako aj jeho mestských častí, ktorí majú pripomienky k cestovným poriadkom MHD v Poprade, aby tieto pripomienky zasielali formou žiadostí buď na Mestský úrad v Poprade - Odbor výstavby (Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby, sekcia Doprava a cestné hospodárstvo) alebo priamo na adresu našej spoločnosti. Prosíme Vás, tieto žiadosti zašlite najneskôr do polovice novembra 2012, aby mohli byť tieto pripomienky spracované dostatočne v predstihu, keďže pravidelná zmena CP je k 01.01.2013. Ďakujeme

07. september 2012
Z dôvodu úplnej uzávierky cesty Bijacovce - Vyšný slavkov sú v platnosti od 10.09.2012 upravené cestovné poriadky liniek 704403 a 704406. >>>.

22. máj 2012
K termínu 1.6.2012 dochádza k zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na nasledujúcich linkách 703406, 703407, 703408, 703411, 703417, 704408, 704410, 704414, 704418, 704422, 406426 a 706430. >>>.

Valid XHTML 1.0 Transitional