Úvod

03. január 2014
CP NA MHD POPRAD, MHD SVIT A MHD LEVOČA ZOSTÁVA NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMIEN >>>.

18. december 2013
TARIFNÉ PODMIENKY platné od 1. januára 2014 >>>.

2. december 2013
K termínu 15.12.2013 dochádza k zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy >>>.

20. december 2012
Od 1.1.2013 dochádza k úprave cestovných poriadkov MHD Poprad. Viac na <>

29. október 2012
Od 30.10.2012 je ukončená uzávierka cesty Bijacovce - Vyšný Slavkov. Cestovné poriadky liniek 704403 a 704406 sú vrátené do pôvodnej podoby pred 10.09.2012.

17. október 2012

15. október 2012
Prosíme všetkých občanov mesta Poprad ako aj jeho mestských častí, ktorí majú pripomienky k cestovným poriadkom MHD v Poprade, aby tieto pripomienky zasielali formou žiadostí buď na Mestský úrad v Poprade - Odbor výstavby (Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby, sekcia Doprava a cestné hospodárstvo) alebo priamo na adresu našej spoločnosti. Prosíme Vás, tieto žiadosti zašlite najneskôr do polovice novembra 2012, aby mohli byť tieto pripomienky spracované dostatočne v predstihu, keďže pravidelná zmena CP je k 01.01.2013. Ďakujeme

07. september 2012
Z dôvodu úplnej uzávierky cesty Bijacovce - Vyšný slavkov sú v platnosti od 10.09.2012 upravené cestovné poriadky liniek 704403 a 704406. >>>.

22. máj 2012
K termínu 1.6.2012 dochádza k zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na nasledujúcich linkách 703406, 703407, 703408, 703411, 703417, 704408, 704410, 704414, 704418, 704422, 406426 a 706430. >>>.

Valid XHTML 1.0 Transitional